26 kwietnia 2022

O Bitwie Warszawskiej i buncie Żeligowskiego na lekcji on-line

20 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie on-line z cyklu Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Podobnie jak podczas poprzednich lekcji, pracownicy olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej skupili się na najważniejszych wydarzeniach z okresu II Rzeczpospolitej.

Wprowadzenia do tematyki spotkania dokonał Krzysztof Kierski z Biura Badań Historycznych Delegatury IPN w Olsztynie. Zgodnie z utwierdzonym już wcześniej zwyczajem, uczestnicy spotkania obejrzeli animację „Niezwyciężeni. Czas próby”. Następnie po raz kolejny głos zabrał Krzysztof Kierski. W swoim wykładzie przedstawił on okoliczności, które doprowadziły do Bitwy Warszawskiej w 1920. Odniósł się m.in. do sytuacji międzynarodowej, postępów wojsk polskich i radzieckich oraz osiągnięć polskich szyfrantów. Wskazał też na mobilizację społeczeństwa polskiego w obliczu zagrożenia świeżo co odzyskanej niepodległości oraz na fakt, że zwycięstwo Polaków uratowało Europę przed bolszewizmem.

Z kolei okoliczności tzw. buntu Żeligowskiego omówił Michał Ostapiuk, pracownik olsztyńskiej delegatury IPN. Historyk przedstawił sylwetkę generała Lucjana Żeligowskiego oraz podłoże polsko-litewskiego konfliktu o Wileńszczyznę. Polski wojskowy działał tutaj wypełniając tajne polecenia Józefa Piłsudskiego. W ten sposób Naczelnikowi udało się  przechytrzyć Litwinów, bolszewików oraz aliantów i sprawić, że Wilno weszło w skład II Rzeczpospolitej.

Podobnie jak poprzednie lekcje on-line, zajęcia przeprowadzone 20 kwietnia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Na kolejnym spotkaniu z cyklu Przez historię z „Niezwyciężonymi”, które będzie miało miejsce 5 maja, przedstawione zostaną dwa tematy: „Wybory do Sejmu Ustawodawczego (1919 r.)” oraz „Odbudowa Gospodarcza II RP”.