17 maja 2022

Zarządzenia 2022/2023

Zarządzenie Nr 32/2022 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
/Organizacja konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023/

Zarządzenie Nr 36/2022 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
/Organizacja konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023/