19 maja 2022

„Wpływamy na bezpieczeństwo latem” – warsztaty dla młodzieży

Dyrektorzy szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

województwa warmińsko-mazurskiego

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) w godzinach 10.00-13.00 w sali 52 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9 odbędą się warsztaty pn. „Wpływamy na bezpieczeństwo latem” adresowane do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Wydarzenie realizowane jest przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

 

Głównym celem spotkania jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez młodzież, a także uświadomienie młodzieży zagrożeń, z jakimi mogą mieć do czynienia w czasie letniego wypoczynku i przygotowanie do odpowiedniej reakcji.

Warsztaty poprowadzą: Maciej Rokus, pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Bezpieczeństwa, szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP oraz dr Joanna Stojer-Polańska.

 

W trakcie warsztatów będzie prezentowany sprzęt asekuracyjny i ratunkowy, odbędzie się projekcja filmu „Bezpieczeństwo i ratowanie życia na morzu”. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące bezpiecznego spędzania wolnego czasu w domu, jak i poza nim, m.in. zasady bezpiecznego przebywania nad wodą, na obozie.

 

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w formie elektronicznej poniżej. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 9 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 lub do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W dniu spotkania opiekunów grup proszę o potwierdzenie udziału i zgłoszenie liczebności grupy
w punkcie rejestracji.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki