20 maja 2022

„Niech szkoła Twoja promieniuje dobrocią”

W dniu 18 maja 2022 r. odbyła się Konferencja Popularnonaukowa w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim poświęcona działalności Marii Grzegorzewskiej pt. „Niech szkoła Twoja promieniuje dobrocią” – Współczesna realizacja ideałów pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej.

Konferencję zorganizowała Warmińsko-Mazurska Biblioteki Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Konferencja korespondowała z jubileuszem stulecia Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, na którego okoliczność Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.

Podczas konferencji prelegenci przedstawili następujące referaty:

  1. Meandry życia Marii Grzegorzewskiej, dr hab. Jacek Kulbaka, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Muzeum Marii Grzegorzewskiej i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
  2. „Listy do Młodego Nauczyciela” Marii Grzegorzewskiej w interpretacji kandydatów do zawodu, dr Monika Kupiec, dr Marta Krasuska-Betiuk, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
  3. Człowiek do zadań Specjalnych – osobowość jako narzędzie pracy pedagoga, Anita Osowska, Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.
  4. Wbrew schematom i bez ram. O nietypowych lekcjach języka polskiego dla młodzieży z autyzmem, Ewa Dominiak, Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele a także studenci pedagogiki.

 

Ułatwienia dostępu