25 maja 2022

O polskim kinie i sytuacji politycznej bezpośrednio przed II wojną światową na lekcji on-line

17 maja 2022 r. odbyło się ostatnie przed przerwą wakacyjną spotkanie on-line z cyklu Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Zgodnie z założeniami projektu, pracownicy olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej skupili się na najważniejszych wydarzeniach z okresu II Rzeczpospolitej.

Wprowadzenia do tematyki spotkania dokonał Krzysztof Kierski z Biura Badań Historycznych Delegatury IPN w Olsztynie. Zgodnie z przestrzeganym na wszystkich lekcjach zwyczajem, tytułem wprowadzenia uczniowie i ich nauczyciele obejrzeli animację „Niezwyciężeni. Czas próby”. Następnie głos zabrała Wioleta Wróbel, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Olsztynie. W swoim wystąpieniu skupiła się na polskiej kinematografii okresu międzywojennego. Przedstawiła kolejne etapy rozwoju polskiego kina – era filmu niemego, wprowadzenie dźwięku, wzrastająca popularność komedii. Wspomniała także o realizacji filmów z językiem jidysz oraz produkcjach o wydźwięku patriotycznym. Ukazała też sylwetki najbardziej znanych aktorów.

Sytuację polityczną przed wybuchem II wojny światowej omówił Michał Ostapiuk z olsztyńskiej delegatury IPN. Historyk skupił się na polskiej polityce zagranicznej realizowanej przez Józefa Becka. Zwrócił przy tym uwagę na dużą samodzielność ministra spraw zagranicznych, szybko zmieniającą się sytuację międzynarodową w Europie oraz opóźnienie gospodarcze Polski, a co za tym idzie, jej niezdolność do pożądanego zmodernizowania armii w obliczu zagrożenia, zarówno ze strony III Rzeszy jak też związku Radzieckiego. Michał Ostapiuk odniósł się również do propozycji jakie nazistowskie Niemcy skierowały do strony polskiej w sprawie statusu Gdańska oraz eksterytorialnego połączenia przez polskie Pomorze Prus Wschodnich z zasadniczą częścią III Rzeszy.

Po przerwie wakacyjnej cykl Przez historię z „Niezwyciężonymi” będzie kontynuowany w nowej odsłonie. Historycy z olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej skupią się na najważniejszych wydarzeniach z okresu II wojny światowej.