6 czerwca 2022

II Kongres Nauczycieli Fizyki

II Kongres Nauczycieli Fizyki odbędzie się w dniach 2–4 września 2022 r. na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Celem Kongresu jest integracja środowiska naukowego oraz środowiska nauczycieli fizyki dla wymiany doświadczeń i podejmowania działań zmierzających do podnoszenia jakości
i uzyskiwania wysokiej skuteczności nauczania fizyki na wszystkich poziomach edukacji, inicjowanie i pogłębienie współpracy środowiska nauczycieli fizyki oraz środowisk naukowych, instytucji i podmiotów, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na osiąganie tego celu.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej