15 czerwca 2022

Dzień Krajobrazu – 20 października

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po raz kolejny inicjuje obchody Dnia Krajobrazu dla  upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. W tym roku zwraca  się  uwagę na multisensoryczny charakter krajobrazu i zachęca się do doświadczania go wszystkimi zmysłami. Krajobraz możne więc zobaczyć, usłyszeć, powąchać, a nawet posmakować i  dotknąć. Właśnie dlatego tegoroczny temat Dnia Krajobrazu brzmi: „Krajobraz: doświadczam w pełni”.

 

Informacje dotyczące obchodów tego wydarzenia znajdują się na stronie internetowej:

Link