15 czerwca 2022

Warsztaty pn. „Wpływamy na bezpieczeństwo latem”

13 czerwca 2022 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyły się warsztaty pn. „Wpływamy na bezpieczeństwo latem” adresowane do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorami wydarzenia byli Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty
w Olsztynie.

Głównym celem spotkania było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez młodzież, a także uświadomienie młodzieży zagrożeń, z jakimi mogą mieć do czynienia w czasie letniego wypoczynku i przygotowanie do odpowiedniej reakcji.

W warsztatach uczestniczył Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki.

Warsztaty poprowadzili:
– Maciej Rokus – pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Bezpieczeństwa, szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP;
– dr Joanna Stojer-Polańska – doktor nauk prawnych, kryminalistyk. Wykładowca akademicki
z kryminalistyki, kryminologii, zwalczania przestępczości;
– dr Aleksander Skaliy – docent Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, doktor nauk z wychowania fizycznego.

W trakcie warsztatów został zaprezentowany sprzęt asekuracyjny i ratunkowy, wyświetlony został film „Bezpieczeństwo i ratowanie życia na morzu”. Omówiono również zagadnienia dotyczące bezpiecznego spędzania wolnego czasu w domu, jak i poza nim, m.in. zasady bezpiecznego przebywania nad wodą, na obozie.

 W spotkaniu uczestniczyło blisko 300 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego.