23 czerwca 2022

Certyfikaty Delegatury IPN w Olsztynie pt. Przez historię z „Niezwyciężonymi”

W okresie od marca do maja br. Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie realizowała projekt edukacyjny pt. Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Dzięki pomocy Kuratorium Oświaty w Olsztynie, zainteresowane szkoły mogły dwa razy w miesiącu uczestniczyć w lekcjach on-line, podczas których pracownicy Delegatury IPN w Olsztynie poruszali po dwa najważniejsze tematy z historii II Rzeczpospolitej. W ten sposób na sześciu spotkaniach zrealizowano razem 12 tematów cząstkowych. W zajęciach udział wzięły 33 szkoły, zaś liczbę uczestników można przyjąć na prawie 4 tys. uczniów.

21 czerwca 2022 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie miało miejsce wręczenie certyfikatów za udział w ww. projekcie edukacyjnym. W wydarzeniu brali udział: Wojciech Cybulski – Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, dr hab. Karol Sacewicz – naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN, Małgorzata Hochleitner – dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz dyrektorzy szkół woj. warmińsko-mazurskiego.

Certyfikaty otrzymały następujące szkoły:

– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie,
– Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Wąpiersku,
– Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu,
– Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie,
– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku,
– Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie,
– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie,
– Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie,
– Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi,
– Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie,
– II Liceum Ogólnokształcące w Piszu,
– Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie,
– Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie,
– Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku,
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie,
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie,
– Szkoła Podstawowa w Barcianach,
– Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.

Spotkanie było również okazją do przekazania Kuratorium Oświaty w Olsztynie przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej podręczników do historii Polski w języku ukraińskim. Publikacje te mają pomóc w nauce dzieciom, które wraz z rodzinami uciekły z ogarniętej przez wojnę Ukrainy. Wręczony został również zestaw infografik przygotowanych przez Delegaturę IPN w Olsztynie.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym szkołom i zachęcamy do wzięcia udziału w drugiej edycji projektu Przez historię z „Niezwyciężonymi”, która rozpocznie się we wrześniu 2022 r.