18 sierpnia 2022

Konkurs literacki z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu.

Konkurs ma charakter kulturalno-edukacyjny, a jego celem jest:

  1. popularyzowanie idei zawartych w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej: rozumienia krajobrazu jako obszaru, postrzeganego przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i / lub ludzkich; potrzeby wspólnej dbałości o wszystkie krajobrazy – zarówno najcenniejsze, jak i niewyróżniające się krajobrazy życia codziennego,
  2. budowanie świadomości społecznej w zakresie wielowymiarowości krajobrazu, w tym komponentu niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie identyfikacji kulturowej z rodzimym krajobrazem,
  3. inspirowanie do podejmowania działań na rzecz kształtowania wysokiej jakości krajobrazów w Polsce.

Prace w postaci krótkiej formy literackiej prozą należy przesłać pocztą elektroniczną do 26 września 2022 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 października 2022 r.

Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod adresem: Międzynarodowy Dzień Krajobrazu

Sporządziła: Angelika Pouch
e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl
tel. 89/ 52 32 446