18 sierpnia 2022

„Lekcja:Enter” – rekrutacja do projektów grantowych

Firma Centrum Edukacji Nauczycieli Potest Sp. z o.o. prowadzi rekrutację do projektów grantowych realizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcja:Enter”. Jest to projekt edukacji cyfrowej, skierowany do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych.

Dyrektorzy szkół mogą zgłosić nauczycieli na bezpłatne szkolenie nt. wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów oraz aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży. Osoby zainteresowane organizowanymi szkoleniami przez firmę Potest Sp. z o.o. zaproszone są na krótkie spotkanie informacyjne, które odbędzie się na platformie Clickmeeting w dniu 30 sierpnia 2022 r.godz. 11.00. W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu należy wysłać wiadomość na adres: a.swiatek@potest.pl

Przypominamy, że szkoły biorące udział w projekcie „Lekcja:Enter” są preferencyjnie traktowane przy rozpatrywaniu wniosków w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”.

Więcej informacji: Lekcja:Enter

W celu zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń można kontaktować się z firmą Potest Sp. z o.o.:

Centrum Edukacji Nauczycieli „Potest”
Aneta Świątek
tel. 533 397 585
e-mail: a.swiatek@potest.pl

Załączniki

Lekcja Enter - Informacje na temat projektu
Lekcja Enter - Informacje na temat projektu
Data: 2022-08-18, rozmiar: 126 KB

Ułatwienia dostępu