22 sierpnia 2022

Informacja o egzaminie maturalnym w 2023 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie komunikaty i informacje dotyczące egzaminu maturalnego w 2023 r.

Link:
Informacja o egzaminie maturalnym w 2023 r.

Ułatwienia dostępu