30 sierpnia 2022

Narady Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek

W dniach 24 – 26 sierpnia 2022 r. odbyły się narady Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego (24 sierpnia – w Olsztynie, 25 sierpnia – w Elblągu, 26 sierpnia – w Ełku).

Pan Kurator Krzysztof Marek Nowacki na spotkaniu w Olsztynie podziękował wszystkim dyrektorom za pracę i zaangażowanie w realizację zadań w mijającym roku szkolnym. Zwrócił się do zebranych z prośbą, aby upamiętniali ważne daty historyczne – 1 i 17 września. Zaakcentował ważną rolę dyrektorów i nauczycieli jako „mistrzów” w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia.

Głos zabrał także Pan Wojciech Cybulski – Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty. W swoim wystąpieniu odniósł się do roli dyrektora w zarządzaniu szkołą, a także do realizacji przez szkoły i placówki ich podstawowych funkcji: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wicekurator podkreślił konieczność zapewnienia wszystkim uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole.

W spotkaniu z dyrektorami szkół i placówek w Olsztynie uczestniczył także Pan Dariusz Wasiela – Dyrektor Zarządu          Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pan Dyrektor zapoznał zebranych z programem edukacyjnym „AKTYWNI BŁEKITNI”.

Wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2021/2022 oraz Plan nadzoru pedagogicznego Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty i podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023 przedstawiła Pani Dorota Anuszkiewicz – dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Szczególną uwagę zwróciła dyrektorom szkół m.in. na potrzebę ujęcia w szkolnych programach wychowawczo-profilaktycznych treści związanych z przeciwdziałaniem niewłaściwym zachowaniom uczniów, przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa oświatowego w zakresie oceniania,  klasyfikowania i promowania uczniów, a także efektywność sprawowanego przez dyrektorów nadzoru pedagogicznego. Pani Anuszkiewicz podsumowała również pierwszy rok działalności Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty.