1 września 2022

„Lekcje z ZUS” – projekt edukacyjny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

lekcje z zus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie zaprasza szkoły ponadpodstawowe do udziału w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”. Celem projektu jest budowanie świadomości młodego pokolenia na temat ubezpieczeń społecznych.

Ogólnopolski projekt „Lekcje z ZUS” realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki.

W ramach projektu „Lekcje z ZUS” nauczyciele przeprowadzają lekcje o ubezpieczeniach, składkach, emeryturze i prowadzeniu firmy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia każdemu nauczycielowi komplet materiałów dydaktycznych w formie papierowej do czterech lekcji o ubezpieczeniach społecznych tj. zeszyt dla nauczyciela (scenariusze lekcji, testy pomocnicze dla nauczyciela, rozwiązanie zadań).

Zwieńczeniem projektu jest olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach pod nazwą „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Odbywa się ona w trzech etapach: szkolnym,  wojewódzkim i centralnym. Dzięki umowom podpisanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i szkoły wyższe, zwycięzcy olimpiady mogą liczyć na dodatkowe punkty w rekrutacji a nawet indeksy. Otrzymają również nagrody rzeczowe.

Olimpiada znajduje się w  wykazie olimpiad tematycznych (zawodowych). Od roku szkolnego 2022/2023 Olimpiada jest powiązana z podstawą kształcenia w zakresie 2 kwalifikacji:

1) EKA.04. „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej” wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa branżowego: technik ekonomista;

2) EKA.05. „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych” wyodrębnionej w następujących zawodach szkolnictwa branżowego: technik ekonomista, technik rachunkowości.

Udział w olimpiadzie to również korzyść dla szkoły – sukcesy uczniów w olimpiadach, które zwalniają z części egzaminu zawodowego, są wysoko punktowane w ogólnopolskich rankingach szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia do projektu można przesłać na załączonym formularzu:

– w formie papierowej na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie, Pl. Konsulatu Polskiego 4, 10-959 Olsztyn z dopiskiem: projekt „Lekcje z ZUS” lub
– w formie skanu na adres: barbara.piotrowska05@zus.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2022 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl.

Kontakt w sprawie „Lekcji z ZUS” oraz Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych
w województwie warmińsko-mazurskim:
– pani Barbara Piotrowska – koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji w Oddziale ZUS w Olsztynie, tel. 89 521 21 88, kom. 797 188 143, e-mail: barbara.piotrowska05@zus.pl.

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych do udziału w projekcie.

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy – zgłoszenie do projektu „Lekcje z ZUS” edycja 2022/2023

 

Sporządziła: Angelika Pouch
e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl
tel. 89/ 52 32 446

Ułatwienia dostępu