13 września 2022

Konkurs „Piątka z narodowych”

Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury, które 6 września rozpoczęło nabór do I  edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych, pt. „Piątka z narodowych”, którego celem jest nie tylko szerzenie wiedzy na temat polskich tańców narodowych ale również i wzbudzenie zainteresowania historią polskich tańców narodowych, zapoznanie z tradycją danego regionu, strojami, zwyczajami.

Popularyzacja polskich tańców narodowych, wywodzących się z kultury ludowej przybliży unikalne zjawiska kulturowe różnych środowisk i regionów. Oprócz przyśpiewek i podstawowych kroków tanecznych uczestnicy konkursu będą mogli poznać tradycje i zwyczaje regionu, z którego taniec się wywodzi. Podczas pierwszej, pilotażowej edycji uczestnicy zapoznają się z krakowiakiem.

Termin zgłaszania szkół zainteresowanych konkursem: 23 września 2022 r.

Konkurs Narodowego Centrum Kultury „Piątka z narodowych” jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/5-z-narodowych

Formularz zgłoszeniowy: https://piatkaznarodowych.webankieta.pl/

Ułatwienia dostępu