5 października 2022

Wsparcie dla innowacyjnych metod pracy – „Aktywna tablica”

W roku szkolnym 2021-2022 realizowana była kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Tym razem wsparciem finansowym objęto 124 szkoły z województwa warmińsko- mazurskiego:

– 72 szkoły podstawowe                    – dofinansowanie w kwocie 2 041 342,01 zł

– 17 liceów ogólnokształcących         – dofinansowanie w kwocie    226 427,11 zł

– 19 techników                                   – dofinansowanie w kwocie    262 731,99 zł

– 16 branżowych szkół I stopnia        – dofinansowanie w kwocie    223 996,00 zł

 

W ramach ww. kwot szkoły zakupiły:

 1. laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu – 102 szt.
 2. zestawy dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny) – 13 szt.
 3. tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym – 4 szt.
 4. tablice interaktywne bez projektora ultrakrótkoogniskowego – 1 szt.
 5. projektory – 15 szt.
 6. projektory ultrakrótkoogniskowe – 3 szt.
 7. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku – 57 szt.
 8. interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali – 105 szt.
 9. specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki – 7 szt.
 10. komputery stacjonarne lub laptopy, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych – 58 szt.
 11. komputery stacjonarne lub laptopy dla uczniów niewidomych, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych – 126 szt.
 12. pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD, ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią – 687 szt.
 13. pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem – 382 szt.
 14. pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami – 17 szt.
 15. pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim – 150 szt.
 16. pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych, niż wymienione we wniosku B dyrektora szkoły punktach 1 do 4, z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej – 227 szt.
 17. specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wskazane w cz. IV 3-7 wniosku B dyrektora szkoły, wykorzystywane w TIK – 67 szt.

Ułatwienia dostępu