7 października 2022

II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Jana Pawła II w Lublinie organizuje dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych drugą edycję konkursu tematycznego pod nazwą ,,II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny”. Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej https://konkursretoryczny.lscdn.pl