19 października 2022

Spotkanie z Dyrektorami Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli

11 października 2022 r. miało miejsce spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty z dyrektorami ośrodków doskonalenia nauczycieli. Pan Wojciech Cybulski podziękował dyrektorom oraz nauczycielom-doradcom metodycznym za dotychczasową współpracę w trudnym czasie. Nawiązał także do zadań, realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, zmierzających do podniesienia jakości doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli przedstawili sprawozdania z działalności doradców metodycznych. Nie zabrakło informacji na temat prowadzonych lekcji otwartych, tworzenia sieci przedmiotowych czy warsztatów metodycznych dotyczących nowoczesnych metod nauczania.

Ostatnim elementem spotkania była robocza dyskusja nad stanem realizacji zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli oraz sieci doradców metodycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Ułatwienia dostępu