27 października 2022

Rozstrzygnięcie konkursu Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku” – edycja XVII 2021/2022

20 października 2022 r. Kapituła Konkursu dokonała oceny sprawozdań nadesłanych przez szkoły i placówki ubiegające się o Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”. Kapituła rekomendowała 33 szkoły/placówki z województwa warmińsko-mazurskiego do nadania Certyfikatu.

Na wniosek Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” następującym szkołom/placówkom oświatowym:

1          Przedszkole nr 21 w Elblągu

2          Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku

3          Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku

4          Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Węgorzewie

5          Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie

6          Przedszkole nr 5 „Piąteczka” w Lidzbarku Warmińskim

7          Przedszkole Miejskie nr 6 im. Jeana de La Fontaine`a w Olsztynie

8          Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie

9          Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie

10        Przedszkole Miejskie nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie

11        Przedszkole Miejskie nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie

12        Publiczne Przedszkole nr 16 w Olsztynie

13        Przedszkole Miejskie nr 20 w Olsztynie

14        Przedszkole Miejskie nr 32 w Olsztynie

15        Przedszkole Miejskie nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie

16        Szkoła  Podstawowa nr 3 im. Senatu RP w Braniewie

17        Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim

18        Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach

19        Szkoła  Podstawowa nr 8 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku

20        Szkoła  Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach

21        Szkoła  Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach

22        Szkoła  Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie

23        Szkoła  Podstawowa nr 14 w Olsztynie

24        Szkoła  Podstawowa w Tuszewie

25        Szkoła  Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Uzdowie

26        Publiczna Szkoła  Podstawowa w Węzinie

27        II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza

Jagiellończyka w Elblągu

28        I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku

29        Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków

w  Bartoszycach

30        Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

31        Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie

32        Zespół Szkolono-Przedszkolny w Łęgajnach

33        Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

 

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy wszystkim szkołom i placówkom, które  przystąpiły do XVII edycji konkursu. Wzięcie udziału w konkursie jest okazją do  integracji społeczności szkolnej wokół działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, a także podejmowania licznych inicjatyw w poszukiwaniu nowych i  ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii oraz poszanowania zasobów środowiska.

O terminie wręczenia certyfikatów nagrodzone szkoły/placówki zostaną powiadomione odrębnym pismem.

Zapraszamy do udziału w XVIII edycji konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku” 2022/2023 przypominając, że zgłoszenia należy przesłać do 15 grudnia 2022 r.