31 października 2022

Konferencja „Forum o wychowaniu”

Organizacje harcerskie i skautowe objęte wsparciem Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 zapraszają do udziału w czwartej edycji „Forum o wychowaniu”. Konferencja odbędzie się 4 listopada 2022 roku w formule hybrydowej – stacjonarnie (w Warszawie) i zdalnie (transmisja online).

 

Program:

do 10.00 − recepcja uczestników i gości

10.00-10.10 − rozpoczęcie konferencji i powitanie gości – hm. Robert St. Bokacki, Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

10.10-10.30 − wykład ekspercki – Kształtowanie orientacji prorozwojowej, proaktywności i tożsamości jako intencje odpowiadające procesowi (samo)wychowania w świecie permanentnej zmiany – prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Uniwersytet Adama Mickiewicza

10.30-11.00 − wykład ekspercki – Jak przetrwać w roli wychowawcy? Rzecz o dobrostanie – prof. dr hab. Sylwia Jaskulska, Uniwersytet Adama Mickiewicza

11.00-11.30 − wykład ekspercki – Wychowawca – kreator siebie czy innych? Punkty graniczne – prof. zw. dr hab. Marek Jerzy Konopczyński, Uniwersytet w Białymstoku

11.30-11.45 − Przerwa

11.45-12.45 − panel dyskusyjny – Samoświadomość i samodoskonalenie

12.55-13.55 − panel dyskusyjny – Wychowawca jako człowiek

13.55-14.05 − Przerwa

14.05-15.05 − panel dyskusyjny – Otoczenie, które wpływa na wychowawcę

15.05-15.30 − podsumowanie i zakończenie konferencji.

 

Zgłoszenie na konferencję dokonuje się elektronicznie. Wypełniając ankietę zgłoszeniową należy zadeklarować chęć udziału w formie stacjonarnej lub zdalnej.

 

Link: https://calymzyciem.pl/forum/