27 października 2022

VI „Turniej na Zamku – potyczki wierszowane”

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do udziału w VI edycji konkursu „Turniej na Zamku – potyczki wierszowane”. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który do dnia 7 listopada 2022 r. prześle jeden wiersz swojego autorstwa w 8 egzemplarzach. Wiersze należy opatrzyć godłem pisemnym (pseudonim a nie znak graficzny). Do utworu należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem i kategorię wiekową zawierającą dane zgłaszającego: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, nazwę szkoły, nr tel. szkoły, adres elektroniczny szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

 

Linki:

http://zamekgolub.pl/images/VI-Turniej-na-Zamku–potyczki-wierszowane—Zaproszenie.pdf

http://zamekgolub.pl/images/VI-Turniej-na-Zamku–potyczki-wierszowane—Regulamin-i-karta-zgloszeniowa.pdf