30 listopada 2022

O agresji niemieckiej i radzieckiej w 1939 r. na lekcji on-line

22 listopada 2022 r. miała miejsce pierwsza lekcja on-line w ramach II edycji projektu edukacyjnego Przez historię z „Niezwyciężonymi”, realizowanego przez olsztyńską delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej. Poświęcona była ona agresji niemieckiej i radzieckiej na Polskę w 1939 r.

Wprowadzenia do tematyki spotkania dokonał dr Krzysztof Kierski z Biura Badań Historycznych Delegatury IPN w Olsztynie. Zgodnie z przestrzeganym na wszystkich lekcjach zwyczajem, tytułem wprowadzenia uczniowie i ich nauczyciele obejrzeli animację „Niezwyciężeni. Czas próby”. Następnie dr Kierski skupił się na przedstawieniu genezy i etapów agresji niemieckiej na Polskę w 1939 r., zapoczątkowującej II wojnę światową. Prelegent odniósł się do różnych prób podporządkowania sobie Polski, jakie III Rzesza podjęła jeszcze przed rozpoczęciem działań zbrojnych. Zwrócił też uwagę na dysproporcje sił obu stron konfliktu. W obliczu braku realnego wsparcia ze strony zachodnich sojuszników, pomimo bohaterstwa żołnierzy i ludności cywilnej, musiało to doprowadzić do klęski w Wojnie Obronnej 1939 r.

Przegraną w walce z Niemcami przyśpieszyło uderzenie 17 września na Polskę od wschodu wojsk radzieckich. Problemowi agresji dokonanej przez ZSRR poświęcone było wystąpienie Michała Ostapiuka z olsztyńskiej delegatury IPN. Obrona przed Armią Czerwoną była utrudniona z powodu przesunięcia na zachód głównych sił polskich, które w tym czasie walczyły z Niemcami. Tym niemniej doszło do szeregu starć wojsk polskich, przede wszystkim Korpusu Ochrony Pogranicza, z oddziałami radzieckimi. Olbrzymia dysproporcja pomiędzy armią polską a niemieckimi i radzieckimi najeźdźcami doprowadziła do klęski militarnej II Rzeczpospolitej i „czarnej nocy” okupacji.

O dalszych lekcjach on-line w ramach II edycji projektu edukacyjnego Przez historię z „Niezwyciężonymi” poinformujemy już wkrótce na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Ułatwienia dostępu