1 grudnia 2022

Premier uhonorował stypendystów

W dniach 23, 25 i 28 listopada br. odpowiednio w Elblągu, Ełku i Olsztynie odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2022 / 2023 wyróżniono w województwie warmińsko-mazurskim 219 uczniów ze szkół kształcących w formie dziennej, które umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wszyscy musieli spełnić jeden z warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem przy najwyższej w danej szkole średniej ocen lub wykazać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Z kolei w pozostałych dziedzinach wiedzy musieli osiągnąć wyniki co najmniej dobre.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki gratulując stypendystom osiągniętego wyróżnienia powiedział, że na każdy sukces składa się wiele czynników. Najczęściej są to: praca, konsekwencja i wsparcie innych osób. W tym przypadku – wsparcie rodziny, bo to ona formuje świat wartości, bez którego nie można podążać do obranego celu. W Ełku dyplomy stypendystom wręczył Wojciech Cybulski Warmińsko – Mazurski Wicekurator.

Uroczystości uświetniły występy uczniów – artystów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku, Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie oraz XI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Zebrani usłyszeli w Olsztynie słowa podziękowania skierowane przez reprezentantkę stypendystów do dyrektorów, nauczycieli, rodziców i tych wszystkich osób, które umożliwiły jej i rówieśnikom naukę na najwyższym poziomie.

Ułatwienia dostępu