5 grudnia 2022

Zalecenia postępowania dot. opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole

Informujemy, że 3 listopada 2022 r. Minister Zdrowia wydał obwieszczenie w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole (Dziennik Urzędowy MZ poz. 116).

Dokument ten zawiera podstawowe informacje na temat przyczyn, objawów i sposobu postępowania w zaostrzeniach najważniejszych chorób alergicznych i stanowi prawne uregulowanie właściwej opieki nad uczniami z tymi schorzeniami.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Załącznik:

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole (Dziennik Urzędowy MZ poz. 116).

Ułatwienia dostępu