12 grudnia 2022

Trzecia edycja programu edukacyjnego – Złote Szkoły NBP

1 grudnia rozpoczęła się III edycja programu Złote Szkoły NBP. Program skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych. Temat III edycji to: Poznajemy bank centralny.

Założenia programu pozostały bez zmian, w każdej szkole, która zgłosi swój udział w programie, zawiązują się Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyny są odpowiedzialne za przygotowanie i realizację trzech zadań poświęconych tematowi III edycji tj. lekcji z ekonomią, debaty szkolnej i warsztatu uczniowskiego.

Nauczyciele i uczniowie będą mogli skorzystać z materiałów merytorycznych przygotowanych przez NBP. W edycji 2022/2023 łącznie jest do zdobycia 126 nagród. Spośród szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” zostaną przydzielone nagrody finansowe za I-III miejsce i wyróżnienie zarówno dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz 100 nagród pieniężnych dla szkół, które zrealizują najlepiej trzy zadania.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora: www.nbp.pl