22 grudnia 2022

IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück”

Organizatorami konkursu są: Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem każdego z uczestników będzie przygotowanie recytacji dwóch utworów.

Zgłoszenia do konkursu – do 3 marca 2023 r. poprzez koordynatorów z właściwych terytorialnie Oddziałów i Delegatur IPN, na podstawie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia.

Szczegóły dotyczące konkursu: edukacja.ipn.gov.pl

Koordynator ogólnopolski projektu – p. Ewelina Małachowska z Oddziału Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach; tel. 32 207 07 14, e-mail: ewelina.malachowska@ipn.gov.pl

Ułatwienia dostępu