25 grudnia 2022

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

We wtorek, 20 grudnia 2022 r. w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia nauczycielom decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Gratulując zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podkreślił znaczenie istotnej roli nauczycieli w rozwoju dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu ich postaw.

Wydarzenia wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego odbyły się również w Ełku i Elblągu.

W grudniu 2022 roku do grona nauczycieli dyplomowanych dołączyło w województwie warmińsko-mazurskim 97 osób.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przemawia do zgromadzonych
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przemawia do zgromadzonych

 

Uczestnicy uroczystości słuchają przemówienia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
Uczestnicy uroczystości słuchają przemówienia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wręcza nauczycielowi akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wręcza nauczycielowi akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

 

Uczestnicy uroczystości słuchają przemówienia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
Uczestnicy uroczystości słuchają przemówienia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

 

5. Uczestnicy uroczystości słuchają przemówienia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
Uczestnicy uroczystości słuchają przemówienia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wręcza nauczycielowi akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wręcza nauczycielowi akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wręcza nauczycielowi akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wręcza nauczycielowi akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego