4 stycznia 2023

„Wpływamy na bezpieczeństwo” – spotkanie online

 

Dyrektorzy szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że 18 stycznia 2023 r. (środa) w godzinach 10.45-11.30 na platformie Webex odbędzie się spotkanie online „Wpływamy na bezpieczeństwo” adresowane do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Wydarzenie realizowane jest przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

Głównym celem spotkania jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez młodzież, a także uświadomienie młodzieży zagrożeń, z jakimi mogą mieć do czynienia w czasie zimowego wypoczynku i przygotowanie do odpowiedniej reakcji.

Spotkanie online poprowadzi Maciej Rokus – pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Bezpieczeństwa, szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w formie elektronicznej poniżej. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 16 stycznia 2023 r. do godz. 15.00 lub do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do spotkania online zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany
w zgłoszeniu (przed spotkaniem, tj. 17 stycznia 2023 r.).

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

Formularz zgłoszeniowy – Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone

Ułatwienia dostępu