12 stycznia 2023

Wojewódzki konkurs plastyczny „Pomaganie jednoczy ludzi”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy zaprasza do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym pt.: „Pomaganie jednoczy ludzi”. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Posła na Sejm RP – Pani Iwony Arent  oraz  Ks. Kanonika Piotra Srogi – Dziekana Dekanatu Nidzica.

Konkurs trwa od 11 stycznia do 24 lutego 2023 r., skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas III-VI z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom idei i wartości wolontariatu, zakrzewianie w nich inicjatywy do działalności charytatywnej oraz inspirowanie wolontariuszy do współdziałania i wzajemnego wspierania się. Interpretacja tematu powinna nawiązywać do idei i wartości wolontariatu.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz zgody i oświadczenie rodziców znajdują się w załącznikach poniżej.

Załączniki:

Regulamin konkursu. zgody i oświadczenie rodziców, karta zgłoszenia oraz metryczka do naklejenia na odwrocie pracy plastycznej.