13 stycznia 2023

XIX Ogólnopolski Górowski Konkurs Plastyczny „Dobro, piękno, prawda – wartości ponadczasowe” dla uczniów szkół podstawowych klas 7-8

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze zachęca do wzięcia udziału w XIX Ogólnopolskim Górowskim Konkursie Plastycznym „Dobro, piękno, prawda – wartości ponadczasowe” dla uczniów szkół podstawowych klas 7-8.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych przedstawiających treści związane z wartościami, które są wyjątkowo ważne w życiu każdego człowieka: dobro, piękno, prawda, w dowolnej technice – rysunek, malarstwo, grafika, kolaż (bez używania materiałów sypkich łączonych plasteliną).

Szkolna Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac konkursowych, sporządza protokół i wybrane prace wraz z protokołem dostarcza do 24.03.2023 roku na adres: Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze, plac Bolesława Chrobrego 27, 56-200 Góra.

Wszelkie informacje o konkursie (cele konkursu i jego regulamin) znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze w zakładce Konkursy pod linkiem https://pcdn.edu.pl/

Ułatwienia dostępu