16 stycznia 2023

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Oddaj krew – ratuj życie”

Stowarzyszenie Klub Honorowych Dawców Krwi „Ostoja” w Łukowie organizuje drugą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Oddaj krew — ratuj życie”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i ma na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei honorowego oddawania krwi. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu w formacie A4, wykonanego dowolną techniką rysunkową lub malarską z wyraźnie umieszczonym hasłem nawiązującym do idei honorowego krwiodawstwa. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 20 marca 2023 roku.

Konkurs otrzymał patronaty honorowe Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia.

Załączniki

Ułatwienia dostępu