24 stycznia 2023

Bezpłatny program Skriware Academy dla szkół

Instytut Spraw Publicznych informuje o wspólnej inicjatywie Skriware i Programu Laboratoria Przyszłości, zapewniającej darmowy dostęp do bazy materiałów edukacyjnych na Skriware Academy dla każdej szkoły podstawowej w Polsce.

Od stycznia 2023 roku wszystkie samorządowe i niesamorządowe szkoły podstawowe, które zgłoszą chęć otrzymania dostępu do Skriware Academy, będą mogły korzystać z bezpłatnej bazy materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów. Aby otrzymać dostęp do platformy, należy zgłosić szkołę podstawową przez formularz przesłany do Dyrektorów Placówek przez System Informacji Oświatowej, a następnie poprosić szkolnego administratora o nadanie dostępu dla nauczycieli i założyć konto na Skriware Academy:   academy.skriware.com.

Bezpłatny pakiet Skriware Academy dla szkół podstawowych obejmuje 10 kont nauczycielskich w każdej placówce. Jego zastosowanie pozwala korzystać z:

  1. platformy edukacyjnej Skriware Academy z materiałami dydaktycznymi i e-learningowymi (w tym m.in. z 30 pomysłami na lekcyjne aktywności i gotowymi scenariuszami zajęć, 28 e-kursami, 8 samouczkami wideo, których zwieńczeniem jest uzyskanie certyfikatu oraz kartami pracy i materiałami multimedialnymi dla uczniów);
  2. bazy gotowych do wydruku modeli 3D Skrimarket (zawiera ponad 20 tys. modeli online, dedykowaną sekcję dla modeli edukacyjnych z 10 przedmiotów oraz sekcję przeznaczoną do edukacji specjalnej);
  3. autorskich narzędzi do modelowania 3D Playground i Creator (z dostępem online dla każdego ucznia – do wykorzystania zarówno w szkole, jak i w domu);
  4. całorocznego pakietu metodycznego wsparcia (m.in. materiałów wideo dla nauczycieli, cyklicznie odbywających się webinarów oraz możliwości wymiany doświadczeń w grupie dyskusyjnej skupiającej społeczność nauczycieli).

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria/darmowy-dostep-do-bazy-materialow-edukacyjnych-skriware-academy-dla-kazdej-szkoly-podstawowej-w-polsce

Ułatwienia dostępu