30 stycznia 2023

III Ogólnopolski Konkurs „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”

Organizatorami Konkursu są: Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie.  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jak również do wychowanków przedszkoli.

Celem konkursu jest m.in. przybliżenie sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego, zainteresowanie pięknem twórczości kompozytora, rozbudzenie wrażliwości na piękno jego muzyki, kształtowanie takich wartości jak wolność i patriotyzm.

Patronat honorowy nad Konkursem objął: Minister Edukacji i Nauki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewoda Wielkopolski.

Tegoroczna edycja konkursu oferuje 5 kategorii:

  1. Kategoria „Historyk” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
  2. Kategoria „Muzyk” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
  3. Kategoria „Wokalista” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
  4. Kategoria „Kreator sztuki” – dla przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych,
  5. Kategoria „Cyfrowe sztuki wizualne” – dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

 

Zgłoszenie do konkursu – do 13 lutego 2023 r.

Ogłoszenie wyników II etapu – do 25 maja 2023 r. (nie dotyczy kategorii: II i III).

Gala wręczenia nagród – I połowa czerwca 2023 r.

 

Szczegóły – zob. Regulamin Konkursu.

Załączniki