3 lutego 2023

Zapisy do Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” przedłużone do 28 lutego!

Polski Związek Piłki Nożnej zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w XXIII edycji turnieju
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie zdrowego
i aktywnego trybu życia oraz promowanie wartości związanych ze sportem i ideą walki fair-play.

Turniej jest objęty honorowym patronatem Prezydenta RP. Minister Edukacji i Nauki znalazł się
w komitecie honorowym przedsięwzięcia.

Szkoły mogą zgłaszać swój udział w turnieju do końca lutego 2023 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Turnieju:

https://www.laczynaspilka.pl/zpodworkanastadion/aktualnosci

Ministerstwo Edukacji i Nauki wysłało do wszystkich szkół podstawowych informacje dotyczące turnieju „Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku” wraz z pismem PZPN (https://dokumenty.mein.gov.pl/e1015ff0-d8dc-455d-b818-6ce2c80f411b/listdodyrektorowpzpn.pdf)
i prośbą o wypełnienie ankiety:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=mdKfHeve6EavGV2vMmtSqr_X2iciQZhLscMCwBZ3sLpUQlAyVTNEVzMwR1lFTTQ4NkVHUlNRRUtRQi4u&web=1&wdLOR=c65E0EC07-D6EB-48D8-99A8-2744891340A5

Organizatorzy proszą szkoły o wypełnienie ankiety do dnia 28 lutego 2023 roku.

Zachęcamy do udziału w Turnieju.