14 lutego 2023

8. edycja Konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości.

Urząd Patentowy RP wraz Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Polską Akademią Dzieci zapraszają do udziału w 8. edycji Konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości. Skierowany jest do uczniów polskich szkół podstawowych do uczniów polonijnych placówek za granicą.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. uczniowie od 7 do 10 lat
  2. uczniowie od 11 do 15 lat

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu, wykonaniu i zgłoszeniu projektu lub kilku projektów indywidualnie lub w maksymalnie 6-osobowych zespołach (należących do jednej kategorii wiekowej) w dwóch kategoriach konkursowych: wynalazki i inne rozwiązania techniczne oraz wzory przemysłowe.

Zgłaszane prace muszą być zgodne z tematem przewodnim 8. Edycji Konkursu, tj. Wynalazki i wzory przemysłowe służące poprawie jakości życia. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest spełnienie wymagania formalnego, tj. przesłanie do 28 kwietnia 2023 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego i załączników.

Spośród zgłoszonych projektów, do drugiego etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych
w każdej kategorii wiekowej 8 projektów wynalazków/innych rozwiązań technicznych oraz

8 projektów wzorów przemysłowych. Następnie Jury Konkursu, w każdej kategorii wiekowej, wybierze po jednym projekcie wynalazku lub innego rozwiązania technicznego oraz po jednym zwycięskim projekcie wzoru przemysłowego, których indywidualni autorzy lub zespoły projektowe otrzymają tytuł Ambasadora Szkolnej Wynalazczości 2023 oraz nagrody pieniężne.

Więcej informacji, formularz zgłoszeniowy oraz konieczne załączniki znajdują się na stronie internetowej konkursu: https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-uprp/ambasador-szkolnej-wynalazczosci