17 lutego 2023

Program Stypendialny Horyzonty

Ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty realizowanego przez Edukacyjną Fundację im. Romana Czernieckiego (Fundacja EFC) w partnerstwie strategicznym
z Fundacją Rodziny Staraków. Program skierowany jest do uczniów klas ósmych, kończących w tym roku szkołę podstawową, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód
w ich rodzinach nie przekracza 1700 złotych netto na osobę. Wyniki w nauce powinny wskazywać
na możliwość dostania się do jednego z 19 liceów i techników, z którymi Fundacja EFC współpracuje
w 12 miastach.

Rekrutacja do programu trwa od 15 lutego do 31 marca 2023 r.

Więcej informacji o programie i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.efc.edu.pl.