17 lutego 2023

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki „Hubal”

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Biskupcu, zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim „Hubal”.

Konkurs ma na celu rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych, rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży, zapoznanie dzieci i młodzieży z postacią majora H. Dobrzańskiego pseud. „Hubal”, propagowanie czytelnictwa, kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, a także budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń.

Zadaniem uczestników jest napisanie pracy konkursowej w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej inspirowanej biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” lub wykonanie pracy plastycznej.

Termin nadsyłania prac: 30 marca 2023 roku

Szczegóły konkursu na stronie szkoły: https://sp2biskupiec.edupage.org/news/ w zakładce: konkursy