17 lutego 2023

Zgłoszenia kandydatów do nagrody Złote Ogniwo dla Profilaktyka Roku 2022

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wraz z Kapitułą ogólnopolskiej nagrody „Złote Ogniwo” zaprasza
do zgłaszania kandydatów na „Profilaktyka Roku 2022”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 10 marca 2023 roku.

Kandydatami mogą być osoby zajmujące się profilaktyką problemów dzieci i młodzieży w ramach różnych ról zawodowych i społecznych. Oprócz szczególnych osiągnięć w roku 2022 kandydaci muszą spełnić kryteria o charakterze profesjonalnym i osobowym opisane w regulaminie Nagrody.

O przyznaniu Nagrody decyduje Kapituła, w której skład wchodzą osoby o dużym i różnorodnym doświadczeniu w dziedzinie profilaktyki (skład Kapituły w regulaminie). Nagroda ma charakter niezależny i fundowana jest przez anonimowych darczyńców.

Zgłaszanie kandydatów odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego:

https://forms.gle/RZi5rcLvu8V3KvBVA.

Więcej informacji na stronie: https://ipzin.org/.