21 lutego 2023

„Wodne afisze – Aktywni Błękitni przyśpieszają w dbałości o wodę!” – konkurs organizowany w ramach programu edukacyjnego „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”

Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs z okazji Światowego Dnia Wody dla uczniów szkół podstawowych pt. „Wodne afisze – Aktywni Błękitni przyśpieszają
w dbałości o wodę!”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych uczestniczących w programie „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”.

Konkurs rozpoczyna się 20 lutego 2023 r. i trwa do 20 marca 2023 r.

Tematyka Konkursu związana jest z promocją dobrych praktyk w zakresie oszczędzania wody i dbania o czystość wód (morza, rzek, jezior, stawów i innych zbiorników wodnych).

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu format min. A3, maks. A0, który tematycznie będzie związany z jednym z poniższych tematów:

  • oszczędzanie wody,
  • retencjonowanie wody,
  • dbanie o czystość wód.

Więcej informacji na stronie: https://gdansk.wody.gov.pl/aktualnosci/1419-wciagnij-sie-w-wir-zabawy-i-wiedzy-o-wodzie-i-wez-udzial-w-konkursie-stworz-plakat-i-przyspiesz-w-dbalosci-o-wode.