24 lutego 2023

Konferencja branżowa w Zespole Szkół nr 1 w Ełku

15 lutego 2023 r. w Zespole Szkół nr 1 w Ełku odbyła się konferencja branżowa pn. „Kształcenie dla przyszłości – wykorzystanie potencjału biznesu w edukacji zawodowej”, którą patronatem honorowym objął prof. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki.

Organizatorem kongresu był Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przy współudziale Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych, Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Stoczni Saxdor Shipyard Sp. z o.o.

Udział w niej wzięli: Pani Małgorzata Kopiczko – Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Profesor Oświaty, Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Ełku, Pan Marek Chojnowski – Starosta Ełcki, dyrektorzy szkół technicznych i branżowych, nauczyciele doradztwa zawodowego działający w zespołach doradczych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty, nauczycieli specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci wspierający działania edukacyjne szkół i przedszkoli.

Konferencję otworzył Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, który w swoim wystąpieniu skoncentrował się na możliwościach wykorzystania potencjału biznesu w kształceniu zawodowym, wprowadzania nowych rozwiązań w sferze dydaktycznej i wychowawczej, jak również ścisłej współpracy szkół z samorządami i lokalnymi pracodawcami.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładu prof. UAM dr hab. Małgorzaty Rosalskiej dotyczącego wyzwań w zakresie diagnozowania i rozwijania kompetencji. O kompetencjach nauczyciela w kontekście kształcenia zawodowego efektywnych pracowników z wykorzystaniem metodologii TWI mówiła Pani Agnieszka Grzymkowska, natomiast przedstawiciel Instytut Badań Edukacyjnych skoncentrował się
na tematyce szkolnictwa branżowego w połączeniu z kwalifikacjami rynkowymi i kompetencjami przyszłości. Współczesny model współpracy szkół z pracodawcami przedstawili: Pan Paweł Błaszak, wiceprezes Saxdor Shipyard  Sp. z o. o. Saxdor, Pani Marta Obrycka, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku oraz Pani Agnieszka Opaluch, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ełku im. Jędrzeja  Śniadeckiego. Na zakończenie konferencji odbyła się wizyta studyjna w warsztatach Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku oraz w Stoczni Saxdor Shipyard Sp. z o.o.

Ułatwienia dostępu