2 marca 2023

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie

23 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie odbyło się kolejne spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty. W spotkaniu uczestniczył Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski.

Pan wicekurator otwierając spotkanie zwrócił szczególną uwagę na realizację przez szkoły działań z zakresu profilaktyki przemocy i agresji rówieśniczej oraz wartość dzielenia się przez placówki „dobrymi praktykami” w tym zakresie. Wskazał na ogromną rolę planowania i organizowania przez dyrektorów szkół doskonalenia zawodowego nauczycieli ukierunkowanego na aktualne potrzeby placówek. Jednocześnie Pan wicekurator podkreślił znaczenie wykorzystywania przez nauczycieli nowych technologii informacyjnych, a także zwrócił uwagę na autonomię szkół w zakresie ustalanie sposobu korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów w czasie pobytu w szkole.

Podczas wizyty Pani Agnieszka Jankowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie – podzieliła się doświadczeniami związanymi z innowacyjnymi działaniami realizowanymi w zakresie organizowania dodatkowych zajęć dla uczniów oraz adaptacją przestrzeni szkolnej. W czasie spaceru edukacyjnego po szkole dyrektorzy z Rady Dyrektorów mieli możliwość zobaczyć  m.in. pracownię: historyczno-modelarską, „smaku”, garncarską, studio nagrań, kącik: „Klubu wolnej książki”, bibliotekę i sale lekcyjne. Wizyta w ostródzkiej szkole była okazją do zaczerpnięcia inspiracji związanych z dobrymi praktykami dotyczącymi zarządzania szkołą.

W drugiej części spotkania Rada Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty omówiła działania: Akcję społeczno-edukacyjną „Konwalia” i WOJEWÓDZKI KONKURS NA KRONIKĘ „Mikołaj Kopernik – człowiek wielu talentów” realizowane w ramach obchodów Roku Mikołaja Kopernika. Włączając się ww. przedsięwzięcia szkoły województwa warmińsko-mazurskiego będą mogły upowszechnić postać  naszego Wielkiego Rodaka związanego z ziemią warmińską.

Ułatwienia dostępu