14 marca 2023

O lekcji on-line – „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie” oraz „Marynarka Wojenna RP”

Za nami kolejne spotkanie zrealizowane w ramach II edycji projektu edukacyjnego Przez historię z „Niezwyciężonymi”. 7 marca historycy z olsztyńskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej zaprezentowali rozwój Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Ekran wyświetlacza laptopa w trakcie lekcji online Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

Dr Krzysztof Kierski, historyk Delegatury IPN w Olsztynie, przedstawił genezę powstania Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Dalej omówił etapy formowania się poszczególnych oddziałów oraz zasady ich podwójnej podległości, zarówno wobec strony polskiej, jak też dowództwa alianckiego. Prelegent wskazał na znaczenie tych formacji dla podtrzymania życia narodowego. Ukazał też ich udział w konkretnych starciach zbrojnych.

Zmieniająca się sytuacja polityczna – wzrost znaczenia Związku Sowieckiego, a przede wszystkim zajęcie ziem polskich przez Armię Czerwoną, pogorszyły sytuację Sił Polskich na Zachodzie. Ich wkład w walkę z III Rzeszą, choć znaczny, nie został należycie doceniony.

Ekran wyświetlacza laptopa w trakcie lekcji online Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej

Historyk Delegatury IPN w Olsztynie – Mateusz Wojciechowski w swoim wystąpieniu skupił się na rozwoju sił morskich II Rzeczpospolitej. Polska po zakończeniu I wojny światowej posiadała jedynie wąski dostęp do Morza Bałtyckiego.

Mimo tego władze naszego kraju nie rezygnowały z budowy i rozwoju własnej marynarki wojennej. Wzięła ona udział w kampanii wrześniowej, przy czym najgłośniejsze jej starcia miały miejsce w okresie walk na Zachodzie. Polscy marynarze, podobnie jak żołnierze innych formacji zbrojnych, dzielnie walczyli z Niemcami, zaskarbiając sobie uznanie dowództwa i opinii publicznej.

Po zainstalowaniu się komunistów w Polsce, Polska Marynarka Wojenna uległa rozformowaniu. Po zakończeniu II wonny światowej część żołnierzy wróciła do ojczyzny, znaczna ich część pozostała jednak na Zachodzie.