24 marca 2023

Adres Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.).

Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

tel. 89 523-26-00, 89 527-22-50 fax: 89 52-72-721

NIP 739 12 312 49  Regon 006473260

e-mail: ko@ko.olsztyn.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: 006473260/SkrytkaESP

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Delegatura w Elblągu

Dyrektor: Małgorzata Adamowicz

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

tel. 55 237 10 69, 55 232 46 99

fax: 55 232 42 16

e-mail: delelblag@ko.olsztyn.pl

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Delegatura w Ełku

p.o. Dyrektor: Dariusz Jurczykowski

ul. Chopina 15, 19-300 Ełk

tel. 87 732 85 75, 87 732 85 63

fax: 87 732 85 76

e-mail: delelk@ko.olsztyn.pl

Komórki organizacyjne

Wydział Administracyjno – Prawny

Dyrektor: Mirosława Gralla-Kaperzyńska
tel. 89 52 32 272

Zastępca Dyrektora: Beata Miszczuk
tel. 89 52 32 719

Prowadzi sprawy:
– Pragmatyka zawodowa nauczycieli
– Awans zawodowy nauczycieli
– Nostryfikacja i legalizacja dokumentów
– Dokumentacja przebiegu nauczania po zlikwidowanych szkołach i placówkach

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Dyrektor: Ewa Klonowska
tel. 89 52 32 314

Zastępca Dyrektora: Mariusz Rydzio
tel. 89 52 32 274

Prowadzi sprawy:
– Ewaluacja szkół i placówek
– Kontrole planowe w szkołach i placówkach
– Kontrole doraźne w szkołach i placówkach

Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki

Dyrektor: Małgorzata Hochleitner
tel. 89 52 32 384

Zastępca Dyrektora: Dariusz Człapiński
tel. 89 52 32 533

Prowadzi sprawy:
– Akredytacja
– Dokształcanie młodocianych pracowników – koordynacja
– Doskonalenie nauczycieli / Sieć doradztwa metodycznego
– Konkurs Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”
– Konkurs „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
– Konkurs „Szkoła Przyjazna Środowisku”
– Konkursy przedmiotowe
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
– Patronat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
– Program „Laboratorium. Mój profil”
– Przykłady dobrych praktyk
– Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
– Rządowy program „Aktywna tablica”
– Stypendyści Prezesa Rady Ministrów / MEN
– Szkolnictwo branżowe

– Wypoczynek i turystyka dzieci i młodzieży

Zespół księgowości

Główny Księgowy: Elżbieta Napiwodzka-Szydlik
tel. 89 52 32 424

Osoba zastępująca: Marzena Zasada
tel. 89 52 32 300