13 kwietnia 2023

Zaproszenie do udziału w projekcie „Bądź Unplugged”

 

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, realizuje projekt „Bądź Unplugged”.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości realizowanych przez placówki oświatowe działań profilaktycznych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dotyczących realizacji programu profilaktycznego „Unplugged” dla przedstawicieli placówek oświatowych.

 

Szczegółowe informacje na temat programu „Unplugged”  znajdują się na stronie internetowej:
https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu „Bądź Unplugged”, w tym informacje o miejscach i terminach szkoleń w 2023 roku, dostępne są na stronie internetowej poświęconej projektowi:
https://pozytywnaprofilaktyka.org/projekty/badz-unplugged-2022-2024/.

Ułatwienia dostępu