21 kwietnia 2023

IT Fitness Test 2023 – sprawdź swoje kompetencje cyfrowe

IT Fitness Test to kompleksowa i sprawdzona metoda oceny umiejętności cyfrowych. Organizatorem testu jest Związek Cyfrowa Polska.

Cyfrowy sprawdzian pozwala zweryfikować poziom kompetencji w obszarach takich, jak:

  • sprawne korzystanie z Internetu,
  • bezpieczeństwo i systemy komputerowe,
  • narzędzia do współpracy i media społecznościowe,
  • narzędzia biurowe,
  • zdolności rozwiązywania złożonych problemów.

Test sprawdza faktyczne umiejętności, a nie tylko wiedzę. Do przeprowadzenia sprawdzianu potrzebny jest jedynie komputer z dostępem do Internetu.

Test przygotowano w dwóch wersjach:

  1. dla uczniów szkół podstawowych (zalecany dla klas siódmych i ósmych),
  2. dla uczniów szkół ponadpodstawowych (ta wersja wskazana jest również dla nauczycieli, studentów i pozostałych zainteresowanych).

Więcej informacji (skorzystaj z przeglądarki np. Mozilla Firefox, Microsoft Edge): https://drive.google.com/drive/folders/1kdX3YO9tPKwTF3O2upxEITy7vnWAnGLX

Test będzie dostępny do 31 października 2023 r.: https://itfitness.eu/pl/

Dodatkową zachętą są nagrody – laptopy oraz tablety, które zostaną przekazane uczniom i nauczycielom z najlepszymi wynikami po zakończeniu tegorocznego sprawdzaniu.

Związek Cyfrowa Polska
Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
Tel.: +48 (22) 666 22 46; fax: +48 (22) 666 22 47
e-mail: biuro@zipsee.pl

Ułatwienia dostępu