21 kwietnia 2023

Konkurs wiedzy historycznej w formie quizu online „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791 r.”

W ramach obchodów Święta Narodowego 3 Maja,  w dniu 27 kwietnia br. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy historycznej pn. Wokół Konstytucji 3 Maja 1791 r., składający się z 2 quizów online adresowanych do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Przedsięwzięcie, które objęte zostało honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka, będzie miało formę quizu online. Będzie mogło w nim uczestniczyć jednocześnie 2000 uczniów w całej Polsce poprzez połączenie i udział w grze za pomocą smartfona, przy jednoczesnym obserwowaniu imprezy na stronie Wojskowej Akademii Technicznej.

Celem konkursu jest propagowanie historii, krzewienie postaw patriotycznych i obywatelskich,

Za organizację przedsięwzięcia odpowiadają Departament Szkolnictwa Wojskowego MON, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oraz Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie.

Autorem pytań konkursowych jest Krzysztof Szewczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON, członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.

W załączeniu instrukcje logowania oraz regulaminy konkursu.

Regulamin konkursu – szkoły podstawowe
Regulamin konkursu – szkoły ponadpodstawowe
Instrukcja logowania – szkoły podstawowe
Instrukcja logowania – szkoły ponadpodstawowe

Ułatwienia dostępu