27 kwietnia 2023

Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Lekcja on-line – „Operacja Burza” oraz „Powstanie Warszawskie”

Zapraszamy szkoły do wzięcia udziału w ostatniej lekcji on-line II edycji projektu edukacyjnego pt. Przez historię z „Niezwyciężonymi”, która odbędzie się 10 maja 2023 r. (godz. 10.45-11.30).

Podobnie, jak podczas poprzednich spotkań, pracownicy olsztyńskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej omówią dwa ważne tematy z zakresu historii II wojny światowej.

U góry napis: Przez historię z „Niezwyciężonymi”. W centrum powstaniec warszawski z wycelowanym karabinem na tle zniszczonych ulic Warszawy. Poniżej napis: dr hab. Karol Sacewicz: Operacja „Burza”; Michał Ostapiuk: Powstanie Warszawskie
Dr hab. Karol Sacewicz, Operacja „Burza”. Michał Ostapiuk, Powstanie Warszawskie

 

  1. Operacja „Burza”

Wobec przekroczenia w styczniu 1944 r. przedwojennej granicy polsko-sowieckiej przez nacierającą na zachód Armię Czerwoną, Armia Krajowa rozpoczęła akcję „Burza”. Jej celem były działania dywersyjne na tyłach wojsk niemieckich oraz – w miarę możliwości – wyzwalanie ziem polskich. Dzięki temu wkraczający Sowieci mieli mieć przed sobą wolnych Polaków – gospodarzy swojego kraju, uznających władzę Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie, jedynego kontynuatora naszego państwa sprzed 1939 r. Chodziło również o ochronę polskiej ludności przed barbarzyństwem wycofujących się wojsk niemieckich i ich sojuszników. Do października 1944 r. na bezpośrednim zapleczu przesuwającego się frontu ponad 100 tys. żołnierzy AK podejmowało walkę zbrojną z siłami niemieckimi i wyzwoliło wiele polskich miast. W chwili wejścia Armii Czerwonej byli oni jednak aresztowani przez Sowietów, zabijani, wywożeni do obozów na Syberii, bądź siłą wcielani do komunistycznego wojska. Akcję „Burza” przybliży dr hab. Karol Sacewicz, Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie.

  1. Powstanie Warszawskie

31 lipca 1944 r. nadeszła informacja o przełamaniu przez wojska sowieckie niemieckiej obrony na wschodnich przedmieściach Warszawy. W tej sytuacji dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski ps. Bór wydał rozkaz o rozpoczęciu Akcji „Burza” w Warszawie. Powstanie w stolicy rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17.00. Zadaniem Armii Krajowej było wyzwolenie Warszawy na kilkadziesiąt godzin przed wkroczeniem Sowietów. Delegatura Rządu na Kraj, reprezentująca legalny polski rząd, mogłaby wtedy objąć stolicę władzą cywilną. Przywódcy Powstania widzieli w tym ostatnią szansę na odzyskanie przez Polskę niepodległości po kończącej się wojnie. Walki w Warszawie trwały przez 63 dni. Opowie o tym Michał Ostapiuk – historyk Delegatury IPN w Olsztynie.

 

Link: Formularz zgłoszeniowy (wygasa 09.05.2023r. o godzinie 12.00).

Ułatwienia dostępu