28 kwietnia 2023

Rekrutacja – wolne miejsca na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz innych realizowanych przez centra, szkoły i placówki kształcenia ustawicznego

W polu wyszukiwania możemy wpisać np. nazwę placówki, gminę, powiat czy miejscowość

Ułatwienia dostępu