12 maja 2023

I Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pracowników Oświaty i Nauki w Szachach Szybkich

W sobotę 6 maja 2023 r. odbyły się I Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pracowników Oświaty i Nauki w Szachach Szybkich. Inicjatorem zawodów było Kuratorium Oświaty w  Olsztynie, a patronat nad nimi objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

Organizację turnieju wsparli  Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy, Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, która gościła uczestników turnieju.

W Mistrzostwach wzięło udział 42 pracowników szkół i placówek oświatowych oraz uczelni wyższych z naszego regionu. Zmaganiom przy szachownicach przyglądali się zaproszeni goście. Patrona  zawodów reprezentował doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Maciej Tobiszewski, a organizatorów Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie Elżbieta Szydlik oraz Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego Kamil Zapałowski.  Tytuł mistrzyni województwa przypadł Lenie Kaźmierczak – nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie, natomiast mistrzem został Rafał Kaźmierczak – reprezentujący Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Uczestnicy Mistrzostw w czasie rozgrywania I rundy zawodów obserwowani przez sędziego głównego oraz prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego.

Pracownicy oświaty i nauki w trakcie rozgrywania turnieju szachowego.

Zdjęcie grupowe uczestników zawodów w trakcie kolejnej rundy Mistrzostw.

Wręczenie pucharu Mistrzyni Województwa przez przedstawiciela Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty.

Najlepsi zawodnicy w kategorii mężczyzn w towarzystwie przedstawicieli organizatorów zawodów szachowych.

Ułatwienia dostępu