26 maja 2023

„Kompetencje 4.0 w szkole” – konferencja warsztatowa eTwinning Erasmus+ InnHUB Kraków

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro eTwinning oraz Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Kraków zapraszają na regionalną konferencję warsztatową eTwinning  „Kompetencje 4.0 w  szkole” dyrektorów szkół oraz aktywnych zawodowo nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 3-20 lat  (przedszkole, szkoła podstawowa, ponadpodstawowa, branżowa).

Konferencja odbędzie się 2 czerwca 2023 r. na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wzięcia udziału w panelu oraz warsztatach, gdzie poruszone zostaną między innymi tematy takie jak:

  • najnowsze trendy edukacyjne, dotyczące rozwoju kompetencji 4.0 wśród uczniów (krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja, kooperacja),
  • możliwości i korzyści jakie daje realizacja projektów międzynarodowych z wykorzystaniem unijnych programów eTwinning oraz Erasmus+,
  • pomysły na wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych metod tj. Design Thinking, Scrum na zajęciach lekcyjnych i w projektach edukacyjnych,
  • możliwości i korzyści płynące z wykorzystywania w edukacji najnowszych technologii i narzędzi TIK w połączeniu z bezpiecznym korzystaniem z internetu.

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy do 28 maja 2023 r.: https://konf-krakow-2023.webankieta.pl/

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: https://etwinning.pl/aktualnosci/konferencja-kompetencje-40-w-szkole?fbclid=IwAR2boZzYcKUBbm2rj9uXeRU0_HCHtA1R8yiVvZVLTCu2Q1FaAnazYPkJgRM

Ułatwienia dostępu